Socialinis saugumas

Mažeikių rajono savivaldybė sparčiai plėtoja socialinių paslaugų infrastruktūrą ir savo gyventojams gali pasiūlyti įvairaus pobūdžio socialines paslaugas, kuriomis tenkinami asmens poreikiai nuo ankstyvos vaikystės iki gilios senatvės.

Savivaldybėje  įsteigtos 5 ilgalaikės ir (ar) trumpalaikės socialinės globos ar socialinės priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos, įregistruotos 2 šeimynos tėvų globos netekusiems vaikams. Laikino apgyvendinimo paslaugos teikiamos Moterų krizių centre ir Nakvynės namuose.

 Taip pat teikiamos dienos socialinės globos paslaugos asmens namuose,  atokvėpio paslaugos šeimoms, auginančioms neįgalius vaikus. Organizuojamas dienos užimtumas vaikams – vaikų dienos centruose,  užimtumas neįgaliesiems – dienos užimtumo centruose ir specialiosiose dirbtuvėse. Vykdoma intensyvi globėjų paieška.

Išskirtinė finansinė parama skiriama šeimoms, susilaukusioms dviejų ir daugiau kūdikių (dvynių, trynių ir daugiau), piniginė parama teikiama ir asmenims bei šeimoms, ištiktiems nelaimių, sunkių ligų ir kitais atvejais.

Daugiau informacijos apie socialinę apsaugą rasite čia.

Galvoji apie grįžimą į Lietuvą? Sužinok, kokie yra pirmieji žingsniai sugrįžus Renkuosi Lietuvą puslapyje

Renkuosi Lietuvą facebook′e paskyroje

 Nekilnojamasis turtas

 

Daugiau informacijos rasite apie nekilnojamąjį turtą čia.

1 800

- tiek mokinių dalyvavo neformaliojo vaikų švietimo programose (NVŠ), kurias vykdė 30 teikėjų.

167 000

- tiek eurų neformaliojo vaikų švietimo programai iš valstybės biudžeto programai vykdyti gauta ir panaudota.

Edukacija

Mažeikių rajono savivaldybėje veikia 5 gimnazijos – Merkelio Račkausko ir Gabijos,  Sedos Vytauto Mačernio, Viekšnių ir Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos, 11 pagrindinių mokyklų (5 mieste – Pavasario, Kalnėnų, Sodų, Senamiesčio, „Jievaro“ ir 6 kaime – Balėnų, Krakių, Pikelių, Ruzgų, Užlieknės, Tirkšlių), 1 progimnazija  – „Ventos“, 4 pradinės (3 mieste – Kazimiero Jagmino, „Vyturio“, „Žiburėlio“ ir 1 kaime – Žemalės), darželis-mokykla – „Kregždutė“, 2 mokyklos-daugiafunkciniai centrai –  Auksūdžio ir Šerkšnėnų.

Neformalus ugdymas

Veikia 7 neformaliojo ugdymo įstaigos – Vytauto Klovos muzikos mokykla su filialais Sedoje, Židikuose ir Auksūdyje, Sporto mokykla, Choreografijos mokykla, Dailės mokykla, Moksleivių namai, Moksleivių techninės kūrybos centras, Viekšnių Vinco Deniušio meno mokykla, kurias lankė 2201 mokinys.

 

 

Sportas

Mažeikių rajono savivaldybės prioritetas, nes jis yra svarbus socialinis faktorius ugdant sąmoningą ir sveiką visuomenę. Mažeikių rajono savivaldybė remia sporto renginius, sporto organizacijas ir tam yra numačiusi specialiasias finansavimo programas. 2017 m. klubų rėmimui savivaldybė skyrė 119 650 Eur. Vyksta įvairių šakų pirmenybės, kurias finansuoja rajono savivaldybė.

Daugiau informacijos apie sportą rasite čia

18

premijos skirtos 10 sportininkų ir 8 treneriams. 2017 m. premijoms išmokėta 4050 Eur

40

geriausių sportininkų ir jų trenerių apdovanota dovanomis

30

- tiek sporto klubų veikia Mažeikiuose

Bendruomeninė veikla ir savanorystė

Bendruomeninė veikla ir savanorystė padeda ne tik susirasti bendraminčių ir įsilieti į vietos gyvenimą, bet ir suteikia galimybę užsiimti socialiai atsakinga veikla, tad ko lauki?

-30
Sporto srities organizacijų
-12
Jaunimo organizacijų
-15
Socialinės ir sveikatos srities organizacijų

Šventės

Žemaičių
dūdų šventė

Kalvystės meno ir amatų šventė

Miesto šventė
„Miestas upės vingyje“

Aviacijos
šventė

Rudens šventė „Bobų vasara“

Roko festivalis „Gers“

 „Sedos jurginas“